Przedszkola „Bajkowe Królestwo” w Krakowie i Bibicach realizują autorski program adaptacyjny dla nowych wychowanków, podzielony na dwa moduły:

 

  1. Dzień otwarty - 1,5 godzinny program dla wychowanków zapisanych do Przedszkola na nowy rok szkolny, jak również dla dzieci dopiero zainteresowanych zapisem. Koncepcja dnia otwartego zakłada przede wszystkim integrację nowych dzieci z przedszkolakami, poznanie nauczycieli, oswojenie się z realiami Przedszkola i możliwość obserwacji życia przedszkolnego. W programie uczestniczą dzieci wraz z Rodzicami.

  2. Dzień adaptacyjny - 1,5 godzinny program dla dzieci przyjętych do Przedszkola na rozpoczynający się rok szkolny. Plan dnia adaptacyjnego zakłada w szczególności integrację dzieci z najmłodszej grupy, poznanie nowej sali i zabawek przedszkolnych, aktywne uczestnictwo w przykładowych zajęciach przedszkolnych oraz w zajęciach dodatkowych. Podczas dnia adaptacyjnego dzieci zwiedzają Przedszkole, poznają nauczycielki, uczą się swoich imion i poznają pierwsze i najważniejsze zasady przebywania w grupie rówieśniczej. W programie uczestniczą dzieci wraz z Rodzicami.

Szczegółowy harmonogram oraz treści programu adaptacyjnego konstruują co roku nauczyciele Przedszkola „Bajkowe Królestwo”. Stałe punkty programu to m.in.:

 • -zabawy poznawcze

 • -zabawy muzyczno-ruchowe

 • -warsztaty plastyczne

 • -teatrzyk przedszkolny

 • -zwiedzanie Przedszkola

 • -zabawy z chustą Klanzy

 • -mały poczęstunek