Godziny pracy przedszkola ustalają rodzice. W roku szkolnym 2023/2024 przedszkole działa w godzinach 7.00-18.007.00-09.00 przyprowadzanie dzieci do przedszkola. zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań.
Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci.
Praca indywidualna z dzieckiem.

09.00-13.00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone według miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu,w przerwie (10.00-10.30) śniadanie

13.00-13.30 obiad

13.30-14.30 leżakowanie(opcjonalnie), zajęcia dodatkowe, zajęcia na świeżym powietrzu

15.00 podwieczorek

15.00-17.00 tematyczne zajęcia popołudniowe

17.00-17.15 podwieczorek

17.15-18.00 zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań