Organizacja pracy


Godziny pracy przedszkola ustalają rodzice. W roku szkolnym 2023/2024 przedszkole działa w godzinach 7.00-18.00

Dni wolne od pracy

2023/2024

Przedszkola „Bajkowe Królestwo” w Krakowie i Bibicach realizują autorski program adaptacyjny dla nowych wychowanków, podzielony na dwa moduły:

Każdego roku w w kwietniu organizujemy 3-dniowy wyjazd na Zielone Przedszkole (dwa noclegi). Tematyka wyjazdu jest ściśle związana z autorskim programem Przedszkola „Wyprawa po wiedzę” oraz planem pracy i tematem wiodącym określonym na dany rok szkolny.