We wrześniu 2012 r. uruchomiliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Stanisława Lema w Bibicach. Nasze cele i zasady są kontynuacją założeń realizowanych w naszych przedszkolach –wzbudzamy w naszych uczniach ciekawość świata, udostępniamy im wszechstronną wiedzę i umożliwiamy efektywne korzystanie z niej zgodnie z wrodzonym potencjałem i zainteresowaniami.

 

 

W myśl tych założeń rozbudowaliśmy podstawowy program nauczania o zajęcia językowe, informatyczne, plastyczne, muzyczne i sportowe na poziomie rozszerzonym, skonstruowaliśmy także bogatą ofertę zajęć dodatkowych, wyjazdów naukowych i imprez szkolnych w taki sposób, aby umożliwiła dzieciom aktywny rozwój uzdolnień i predyspozycji.

 

 

Szkoła funkcjonuje w cyklu 8-letnim, z podziałem na dwa moduły: nauczania zintegrowanego oraz klas IV-VIII. Kadra pedagogiczna to doświadczeni nauczyciele, legitymujący się wszelkimi wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi. Dzieci mogą korzystać z oferty szkoły w godz. 7-18.30 (w systemie jednozmianowym); liczebność klas nie może przekroczyć 18 osób. Podczas ferii zimowych oraz w okresie wakacyjnym szkoła oferuje zajęcia w ramach „Akademii Młodego Artysty”.

 

 

Dzieci mają do dyspozycji 1000-metrowy budynek, zaprojektowany specjalnie na ich potrzeby. W budynku znajdują się m.in.:

 

 • -sale lekcyjne dla klas I-III (poszerzone o przestrzeń zabawową)

 • -sale lekcyjne dla klas IV-VIII

 • pracownie przedmiotowe (językowa, fizyko-chemiczna, biologiczno-geograficzna, humanistyczna, muzyczna)

 • biblioteka z czytelnią

 • gabinet psychologa i logopedy

 • sala komputerowa

 • świetlice

 • sala gimnastyczna z zespołem szatni i sanitariatów

 • jadalnia z zapleczem kuchennym

 • sanitariaty dla dziewcząt i chłopców (w tym sanitariaty dla osób niepełnosprawnych)

 • szatnie dla każdej z klas

 

W ogrodzie szkolnym znajduje się małe boisko oraz plac zabaw dla dzieci z klas młodszych.

Absolwenci Przedszkoli „Bajkowe Królestwo” mają pierwszeństwo podczas naboru do NSP im. Stanisława Lema; obowiązuje ich także obniżona opłata wpisowa.

Zobacz szczegóły: www.szkolabibice.pl