Maria
Wilczek-Krupa


Dyrektor Przedszkola.Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (teoria muzyki, organy, międzywydziałowe studium pedagogiczne), Krakowskiej Szkoły Filmu i Komunikacji Audiowizualnej (scenariopisarstwo) oraz kursu kwalifikacyjnego “Organizacja i zarządzanie oświatą” w Centrum IB w Krakowie. Uczestnik studiów doktoranckich w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku "historia i społeczeństwo". Nauczyciel mianowany; rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji muzycznej, muzyki oraz historii muzyki na poziomie rozszerzonym. Autorka pierwszej biografii polskiego kompozytora muzyki klasycznej i filmowej, Wojciecha Kilara ("Kilar. Geniusz o dwóch twarzach", Wydawnictwo Znak, 2015).Krzysztof Krupa


Dyrektor administracyjny


Absolwent Technikum Łączności w Krakowie; posiada uprawnienia Stowarzyszenia Polskich Energetyków (świadectwo kwalifikacyjne E i D do 1kV), prawo jazdy kategorii D, z kwalifikacjami do przewozu osób.Agnieszka Fil


Wicedyrektor Przedszkola, wychowawca grupy 5-latków.


Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie (pedagogika resocjalizacyjna) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (wychowanie przedszkolne z zarządzaniem przedszkolem). Nauczyciel mianowany.Monika Antolak


Wychowawca grupy 6-latków.


Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, (Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Pedagogika specjalna wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)
Beata Firfas


Wychowawca grupy 4-latków.


Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie (wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną). Nauczyciel kontraktowy.Joanna Warwas


Wychowawca grupy 3-latków.

Joanna Sobczak


Nauczyciel popołudniowy


Absolwentka Wyższej Szkoły Techniczno - Humanistycznej Kadry dla Europy w Poznaniu (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno - pedagogicznym i dydaktycznym dla I etapu kształcenia) oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu (Logopedia).Monika Łatak


Pomoc wychowawcy w grupie 3 latków

Bogusława Rudek


pomoc wychowawcy w grupie 3-latków
NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI
Agnieszka Ryskala


Nauczyciel rytmiki.


Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (wydział teorii muzyki kompozycji rytmiki i improwizacji fortepianowej).Stefan Więckowski


Trener karate.


Posiada uprawnienia instruktora karate ze stopniem 3 DAN. Od 18 lat jest związany ze szkołą Oyama Karate w Krakowie (prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży szkolnej, instruktor letnich obozów karate). Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (do 16 lat).Krzysztof Fil


Prowadzi zajęcia z religii.


Absolwent Akademii Ignatianum w Krakowie (Wydział Pedagogiczny).Karolina Bugla


pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający


Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek Pedagogika specjalna oraz Pedagogika rewalidacyjna.Urszula Rożniecka


nauczyciel plastyk, wychowawca popołudniowy


Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)Gabriela Zgoda


logopeda.


Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. KEN (logopedia)Karolina Nowak


język angielski


Lektor Szkoły Językowej Let's TalkKarolina Ossysek


psycholog


Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Psychologia)