Dokumentacja

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

BAJKOWE KRÓLESTWO”

W KRAKOWIE

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Bajkowe Królestwo”

w Krakowie

 

W roku szkolnym 2023/2024 Przedszkole „Bajkowe Królestwo” w Krakowie realizuje następujące programy nauczania wychowania przedszkolnego:

 

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola